loading

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Travel141 công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin trên website của chúng tôi.

Khi truy cập website của chúng tôi, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.  Các máy chủ của Travel141 sẽ không tự động thu thập thông tin trừ khi các thông tin được cung cấp bởi người dùng. Chúng tôi chỉ thu thập địa chỉ email của người dùng khi bạn nhấn đăng ký nhận Bản tin cập nhật của chúng tôi. Khi nhập thông tin địa chỉ email để nhận bản tin, những tin tức cập nhật trên website của chúng tôi sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.

Thông tin được thu thập trong đăng ký nhận bản tin của chúng tôi sẽ không được chia sẻ với mục đích thương mại hoặc cho các tổ chức khác.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết ngoài đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào mà người dùng có thể tiết lộ ở bất kỳ trang web nào ngoài Travel141.

Travel141
2 Kallang Avenue, #06-25 CT HUB, Singapore 339407, Singapore