loading

Địa điểm du lịch nào bạn muốn đến kế tiếp?

Travel141 sẽ là cẩm nang hướng dẫn du lịch hữu ích của bạn tại châu Á!

Cẩm nang du lịch Việt Nam – Thành phố Đà Lạt, nơi cảm nhận thời gian ngưng đọng cho những vẻ đẹp lung linh

Different from many other cities in Southeast Asia where temperature is scorching, Dalat (ĐàLạt) is a rare exception located in southern Vietnam. Residing 1,500 m (Ft 4,900) above sea level on the Langbian Plateau in the southern parts of the Central Highlands region, Dalat is a beautiful city filled with flowers, pine trees and thousands […]

Continue reading...